Guczix


“ Ludzie rozpaczają nad krótkością życia, dlaczego nie rozpaczają nad jego bylejakością? W parę miesięcy, w parę lat można przeżyć więcej niż w ciągu najdłuższego, ale byle jakiego życia. ”

—    J. Grzegorczyk (via nieopisany-pierwiastek-nielad)

(via helsonik)